Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Ochrona danych na stronie https://domprzyrodnika.pl, https://dolinaolzy.eu odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Do przepisów, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:
a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane dalej RODO;
b. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w celu kontaktu z obsługą serwisu.

§2

Administrator Danych

1. Administratorem danych w rozumieniu przepisów RODO, jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, tel.  33 85 69 768, e-mail: gok@hazlach.pl, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu ul. Główna 37, 43-419 Hażlach, e-mail: gok_administracja@hazlach.pl.
3. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy Twoje dane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu IP.
4. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wymienionymi w § 1 ust. 2;
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
c. na podstawie wyrażonej zgody;
d. w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
8. Administrator danych zapewnia aktualne standardy zabezpieczeń celem zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
9. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora danych lub przez podmiot przetwarzający. 

§ 3

Pliki cookies

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której na urządzenie użytkownika przesyłane są aktualne dane ze strony operatora systemu;

- realizacji celów określonych powyżej w części „Stosowane techniki marketingowe”.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach

plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie przechowują pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik może to zmienić w ustawieniach dowolnej przeglądarki poprzez usuwanie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

Jak wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. W celu ułatwienia tego działania zebraliśmy listę instrukcji najpopularniejszych przeglądarek internetowych (za ewentualny brak aktualności któregoś z poniższych linków przepraszamy i prosimy o zgłoszenie na adres: :email):

 

Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

 

Ikona
Wędrówki Doliną Olzy
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play
Projekt UE

Nazwa projektu/Název projektu:
Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Beneficjenci Projektu/Příjemci projektu:
Gmina Hażlach i Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Doliny Olzy i nową, transgraniczną ofertę turystyczną.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj přeshraničního trhu práce v oblasti cestovního ruchu založeného na přírodním a kulturním dědictví údolí řeky Olše a vytvoření nové přeshraniční turistické nabídky.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

Logo 3

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín

Logo 4

Urząd Gminy Hażlach
Główna 57
43-419, Hażlach
tel.: 33 856 94 79