Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

Dom przyrodnika

Dom Przyrodnika powstał w wyniku adaptacji wraz z przebudową budynku dawnego spichlerza w Hażlachu, pochodzącego z II połowy XIX w. Bryła budynku dawnego spichlerza pozostała bez zmian.

Z zewnątrz zostały wprowadzone zmiany na elewacji - nowe otwory okienne oraz nowe drzwi wejściowe na poziomie parteru. Spichlerze były to specjalne budynki, które służyły jako magazyny do przechowywania ziaren zbóż. Zaadaptowanie budynku dawnego spichlerza na Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu znacząco poprawiło wizerunek i podniosło atrakcyjność turystyczną Gminy Hażlach. Powstał bardzo ciekawy produkt turystyczny. Zostało połączone dziedzictwo architektoniczne dawnego spichlerza z bogactwem przyrodniczym Śląska Cieszyńskiego.

Na parterze Domu Przyrodnika mamy hol wejściowy z wejściami do budynku od wschodu i od zachodu, dostępny z poziomy terenu (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Z głównego holu dostępne są: informacja/ kasa biletowa, sanitariaty (damski, męski i dla osób niepełnosprawnych) oraz komunikacja pionowa – winda osobowa i schody prowadzące na wyższe piętra.

Ekspozycja mieści się na I piętrze i antresoli budynku. Rozpoczęcie ekspozycji zaczyna się od krótkiej projekcji wielkogabarytowej, która jest wprowadzeniem do całej wystawy. Wielkogabarytowe grafiki na ścianach prezentują pierwsze formy rolnictwa w uprawie rolnej oraz jego rozwój. W gablocie są przedstawione historyczne narzędzia, jakimi posługiwali się rolnicy. Wystawie towarzyszą dźwięki. Zwiedzający może się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat rozwoju rolnictwa na dawnej wsi cieszyńskiej, a następnie może wejść do wiejskiej izby, w której zostało odtworzone wnętrze z wyposażeniem: meble, dekoracje, naczynia.

W kolejnej części ekspozycji znajduje się stół wielofunkcyjny z wyposażeniem multimedialnym, zawierający w sobie eksponaty i infografiki dostosowane dla zwiedzających w różnym wieku. Zwiedzający poprzez modele, eksponaty, gry multimedialne i infografiki zostaje wprowadzony szczegółowo w tematykę płodów rolnych i sposobów ich przechowywania.

W kolejnej części wystawy znajduje się zabudowa scenograficzna przedstawiająca wnętrze starego, wiejskiego sklepu.

Tematyka drugiej części wystawy na antresoli poświęcona jest pszczelarstwu i łowiectwu. Rozpoczyna ją wielkogabarytowa projekcja z towarzystwem dźwięków odgłosów pszczół. W centralnej części wystawy znajduje się stół wielofunkcyjny z elementami multimedialnymi. Na infografikach i ekranach dotykowych będzie można dowiedzieć się szczegółowo o pracy pszczół oraz o historii chowu i hodowli pszczół na ziemiach polskich, od zarania po czasy współczesne. Stół jest podzielony na dwie części elementem scenograficznym w postaci powiększonego plastra miodu. Uzupełnieniem ekspozycji są infografiki z roślinami miododajnymi, a także infografiki przedstawiające ewolucję uli pszczelich. Wyeksponowana jest makieta ula. Druga część wystawy poświęcona jest lokalnej faunie i florze oraz łowiectwu.

Na zewnątrz, w centralnej części terenu, zlokalizowany jest plac wejściowy prowadzący do Domu Przyrodnika, pełniący również funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Na placu wykonano miejsca do siedzenia oraz fontannę typu „mokry chodnik” w kształcie rzeki Olzy. Natomiast w północno-zachodnim narożniku działki znajduje się ogród sensoryczny, połączony z parkiem miniatur w kształcie małych, różnokolorowych poletek poprzecinanych ścieżkami z kostki brukowej. Zwiedzając park sensoryczny można usiąść na ławce audio i posłuchać odgłosów czterech rodzimych gatunków ptaków (wilgi, zięby, kosa i skowronka), można sprawdzić godzinę na zegarze słonecznym, odpocząć na hamaku lub zagrać w warcaby. W parku zlokalizowane są miniatury ciekawych obiektów z terenu Śląska Cieszyńskiego, takich jak wieży piastowskiej, rotundy czy Archeopark.

Dom Przyrodnika oferuje jeszcze jedną atrakcję. Kupując wspólny bilet do Domu Przyrodnika oraz Archeoparku w Kocobędzu (Chotěbuz) - Podoborze (Republika Czeska) można wypożyczyć rowery i szlakiem Wędrówki Doliną Olzy zwiedzić nasze piękne pogranicze Polsko-Czeskie. Szlak oferuje dwie pętle: krótszą wiodącą z Domu Przyrodnika, przez Zamarski, Cieszyn, Czeski Cieszyn do Archeoparku w Kocobędzu - Podoborze lub dłuższą prowadzącą przez Hażlach – Kończyce Wielkie - Dębowiec –Ochaby Wielkie- Kończyce Małe – Zebrzydowice – Petrovice U Karviné – Karviná – Chotěbuz – Český Těšín – Cieszyn -Puńców- Dzięgielów – Zamarski – Hażlach. Rowery można wypożyczyć w Domu Przyrodnika i zwrócić w Archeoparku lub powrócić i zwrócić w Domu Przyrodnika.

Lokalizacja
Plac prof. Wiktora Wawrzyczka u zbiegu ul. Głównej i Karnowiec
43-419 Hażlach
Gmina: Hażlach
Region turystyczny: Beskidy i Śląsk Cieszyński
Lokalizacja: na wsi
www.dolinaolzy.eu; www.domprzyrodnika.pl  
e-mail: domprzyrodnika@hazlach.pl  
facebook:
Telefon: 576542444 
Dostępność: cały rok

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 10.00 – 16.00

sobota – niedziela - TYLKO ZORGANIZOWANE GRUPY PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI

ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem

 

Bilety:

Normalny - 5 zł

Ulgowy - 3 zł

 

DOM PRZYRODNIKA PEŁNI RÓWNIEŻ FUNKCJĘ PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ.

Dom Przyrodnika przed inwestycją

Ikona
Wędrówki Doliną Olzy
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play
Projekt UE

Nazwa projektu/Název projektu:
Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Beneficjenci Projektu/Příjemci projektu:
Gmina Hażlach i Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Doliny Olzy i nową, transgraniczną ofertę turystyczną.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj přeshraničního trhu práce v oblasti cestovního ruchu založeného na přírodním a kulturním dědictví údolí řeky Olše a vytvoření nové přeshraniční turistické nabídky.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

Logo 3

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín

Logo 4

Urząd Gminy Hażlach
Główna 57
43-419, Hażlach
tel.: 33 856 94 79